Syns du inte finns du inte

3 12 2009

I Montenegro är osynlighet ett sätt att överleva för landets homosexuella. Det officiella antalet våldsincidenter mot HBT-personer i Montenegro är relativt lågt men det beror på att våldsoffren sällan vågar berätta om orsaken bakom attackerna. Statistiken återspeglar inte verkligheten vilket leder till en ond cirkel som gör att arbetet mot homofobi i landet försvåras.

Montenegro avkriminaliserade homosexualitet för över trettio år sedan men fortfarande anser de flesta av landets drygt 600 000 invånare att homosexualitet är en sjukdom. Enligt ett uttalande av Srdjan Vukadinovic, professor i Sociologi, i den här artikelnBalkanInsight.com, går samhällsutvecklingen långsammare i Montenegro än i grannländerna på grund av att montenegrinernas syn på sociala frågor i hög grad präglas av traditionella och patriarkala attityder. HBT-frågor diskuteras inte i särskilt hög utsträckning och om det sker är det oftast i ett negativt sammanhang, som till exempel när Montenegros minister för mänskliga rättigheter och minoriteter (!), Ferhat Dinosha, nyligen sa att ”det inte var goda nyheter” att det finns homosexuella i Montenegro. Hans uttalande gjordes strax efter en konferens om HBT-personers rättigheter som Civil Rights Defenders var med och samarrangerade i slutet av oktober och som var den första konferensen i sitt slag någonsin i Montenegro. Läs mer här. (Ministerns uttalande lär väl ha undanröjt alla eventuella tvivel om behovet av en sådan konferens, om man säger så.)

Det är inte rimligt i något avseende att människor ska tvingas till ett liv i självförnekelse. Alla samhällen har en positiv förpliktelse att förhindra, beivra och lagföra brott – särskilt i fråga om hatbrott. Ändå kan kriminella, våldsverkande homofober gå fria för att deras brottsoffer är rädda för att omgivningen snarare dömer dem än förövarna. Detta gäller inte enbart Montenegro. Vi måste se till att alla våra medmänniskor kan spegla sig i oss själva – om inte det går är vi själva inte tillräckligt synliga för att situationen ska kunna förändras.

Hatbrott i Europa

20 11 2009

Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa, OSSE, presenterade häromdagen en sammanställning av hatbrott i Europa under 2008. Läs en presentation av rapporten här och själva rapporten här. OSSE drar i huvudsak tre slutsatser av det material som ligger till grund för rapporten: För det första utgör hatbrott fortfarande ett stort problem i OSSE:s medlemsländer med mord, mordbränder, misshandel, vandalism och andra brott riktade mot människor på grundval av t ex deras etniska eller nationella identitet, religion, sexuella läggning eller könsidentitet. För det andra är ländernas statistikinhämtning gällande hatbrott undermålig. Hatbrott rapporteras som vanliga brott eller inte alls. Metoderna för hur informationen samlas in varierar vilket försvårar jämförelser mellan länderna. För det tredje anser OSSE att det kan göras mycket mer av regeringarna för att uppmärksamma och bekämpa förekomsten av hatbrott.

Hatbrott är inte enbart ett fruktansvärt övergrepp på den människa eller den folkgrupp som utsätts för det utan också på hela det demokratiska samhället och dess grundläggande värderingar. Det är ur det perspektivet viktigt att samla in korrekt information och föra pålitilig statistik över de hatbrott som sker. Dels för att kunna spåra eventuella trender, dels för att kunna sätta in rätt åtgärder för att förhindra, motverka och beivra denna typ av systemhotande brottslighet. Men det är också viktigt för den som drabbas att övergreppet benämns för vad det är – annars osynliggörs den utsatte och det bakomliggande större motivet vilket riskerar att förvärra kränkningen.

Läs gärna vår rapport ”Hatets språk – om gränsen mellan hatpropaganda och yttrandefrihet” eller den korta men mycket informativa pamfletten ”Hatets språk – frågor och svar om hatpropaganda och yttrandefrihet”.

”Död åt bögarna”

24 09 2009

Så stod det på en affisch i Sarajevo under en Queer-festival för exakt ett år sedan. Media, ledande politiker och religiösa företrädare piskade upp en massiv hatkampanj. Hetsen ledde till våld och flera skadades. Ett år senare har ingen ställts till svars för de verbala och fysiska påhopp som riktades mot fredliga homosexuella, bisexuella och transpersoner som anordnat en kulturfestival för att öka respekten för alla människors lika värde. I dag, på årsdagen av händelserna, har Civil Rights Defenders tillsammans med lokala människorättsförsvarare inlett en upplysningskampanj över hela Bosnien-Hercegovina till försvar för allas lika värde och rätten till yttrandefrihet. Här kan du läsa mer om kampanjen och det uttalande vi i dag gjorde i Bosnien-Hercegovina.

Händelserna i Sarajevo för ett år sedan bildar bakgrund till en av våra bilder i utställningen ”Våra rättigheter” som nu visas på Bok och Bibliotekmässan i Göteborg. Bilden handlar om rätten till skydd mot hat- och krigspropaganda. Om ni inte har möjlighet att se utställningen på riktigt går det bra att titta på det här bildspelet. I morgon bitti (fredag 25/9 kl. 09.15) har vi ett seminarium på Internationella Torgets stora scen som jag modererar och som handlar om människorättsförsvarare och deras utsatthet.

Inställd manifestation

21 09 2009

Det blev tyvärr ingen Pride-manifestation i Belgrad i går efter att inrikesministeriet meddelat att det inte kan garantera säkerheten om manifestationen hålls i centrala Belgrad. Enligt tidigare uppgifter var det tänkt att 5-6000 poliser skulle utkommenderas för att skydda de ca 500 deltagarna från motdemonstranter. Ändå gjordes bedömningen att skyddet inte skulle vara tillräckligt. Det är bara konstatera att det återstår mycket att göra innan alla får samma rättigheter i Serbien. Läs vårt uttalande här och min artikel på aftonbladet.se i fredags här.
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.