Nytt namn, ny hemsida och ny blogg

Fredag 11 september 2009 byter Svenska Helsingforskommittén namn till Civil Rights Defenders

Vi har i mer än ett kvarts sekel försvarat människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärkt utsatta människorättsförsvarare i Sverige och världen. Vi är stolta över vår historia och över vad vi har åstadkommit. Men världen förändras och vi måste förändras med den. Referensen till Helsingforsavtalet i vårt tidigare namn ligger långt tillbaka i tiden och har förlorat i aktualitet. Nu får vi ett namn som säger vad vi är – en försvarare av människors medborgerliga och politiska rättigheter.

Vi uppmärksammar namnbytet med en utställning om de medborgerliga och politiska rättigheterna, som vi har tagit fram tillsammans med den kända fotografen Elisabeth Ohlsson Wallin. Utställningen visas i tre dagar, med start 11 september, på Centralstationen i Stockholm. Den kommer också att visas under Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i slutet av september.

I samband med namnbytet kommer jag att börja blogga regelbundet på den här sidan om vårt arbete för de mänskliga rättigheterna.

Följ utvecklingen av vår nya hemsida och grafiska profil genom att besöka www.civilrightsdefenders.org.

Vi ses och hörs 11 september!

Annonser