Situationen i Norra Kaukasus

I en ny och läsvärd rapport från Europarådet, ”Situation in the North Caucasus Region: security and human rights”, bekräftas det allvarliga läget i Norra Kaukasus – i synnerhet i Tjetjenien, Ingusjien och Dagestan – som vi och andra människorättsförsvarare har rapporterat om en längre tid. Rapporten, som är på 17 sidor, pekar på flera olika faktorer och sammanfattar problemen på ett bra sätt. Mordet på Natalja Estemirova och andra människorättsförsvarare nämns och hur lokala myndigheter pekat ut just människorättsförsvarare som ondskefulla och jämställt dem med terrorister. Rättegångarna mot Ryssland i Europadomstolen, som Civil Rights Defenders är med och driver, tas också upp i rapporten. Det framhålls att Ryssland betalar offer och anhöriga, det vill säga våra klienter, den ersättning Europadomstolen beslutar om. När det gäller nödvändiga utredningar som syftar till att identifiera och lagföra de som gjort sig skyldiga till mord, försvinnanden, tortyr och andra grova brott, är dessa däremot bristfälliga och mer för syns skull (om de överhuvudtaget äger rum). Här hänvisar rapporten också till en annan utmärkt rapport, ”Who Will Tell Me What Happened to My Son? Russia’s Implementation of European Court of Human Rights Judgements on Chechnya”, som nyligen utgavs av vår systerorganisation Human Rights Watch (organisationen hette för många år sedan Helsinki Watch och är ursprungligen den amerikanska Helsingforskommittén).

Europarådets rapportör, Dick Marty, kommer fram till följande i rapporten:

– Att situationen för de mänskliga rättigheterna i Tjetjenien, Dagestan och Ingusjien är dramatisk och har förvärrats sedan hans senaste rapport våren 2008.

– Att han kommer att ta upp de åtta individuell fall som nämns i rapporten (framtagna av Civil Rights Defenders samarbetspartner Memorial) med lokala och federala myndigheter när han besöker regionen.

– Att ett av målen som ingår i hans mandat som rapportör är att tillse att de vars rättigheter kränkts får tillgång till effektiva rättsmedel utan risk för repressalier.

Avslutningsvis pekar Dick Marty på den negativa effekten av anti-terroriståtgärder som genomförs utan stöd i lag: ”As could already be observed with regard to the so-called global war on terror, injustice – torture, abductions and extrajudicial secret detentions – simply strengthens terrorism.”

I slutet av oktober samlar Civil Rights Defenders de främsta ryska människorättsförsvararna i Stockholm för att diskutera situationen i Norra Kaukasus och för att komma med rekommendationer till EU och det svenska ordförandeskapet inför toppmötet med Ryssland i november. Sannolikt kommer en del av rekommendationerna att handla om behovet av att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras, att den straffrihet som råder i regionen upphör och att federala och lokala myndigheter gör sitt yttersta för att skydda lokala människorättsförsvarare.

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s