Civilkurage

I senaste numret av tidskriften Expo (beställ tidningen här) går det att läsa om hur antirasister hotas och utsätts för våld och trakasserier. Enligt en undersökning Expo låtit göra säger sju av tio organisationer som förespråkar antivåldsaktivism att deras medlemmar har utsatts för diverse attacker. Rapporten ”Våldsam politisk extremism”, framtagen av Säpo och Brottsförebyggande rådet och publicerad i juli i år, konstaterar att (sid. 19) ”…det inom vit makt-miljön [finns] en tydlig avsikt att begå brott mot enskilda individer. Attacker av detta slag sker systematiskt över stora delar av landet. Den totala mängden attacker är relaterad till miljöns storlek och således är denna brottslighet inte så omfattande att den hotar det demokratiska statsskicket. För enskilda individer utgör vit makt-miljön dock ett allvarligt hot.”.

Försvaret av grundläggande demokratiska värderingar kan inte och får inte överlämnas till några få modiga människor som ensamma kämpar för något som vi alla är direkt berörda av. Vi har alla ett ansvar att, med fredliga medel, agera och protestera mot all förekomst av rasism och nazism i vårt samhälle. Människorättsförsvarare finns och behövs i alla länder, även i gamla demokratier som Sverige. Om vi tillåter odemokratiska krafter skrämma dem till tystnad försämras skyddet för våra grundläggande rättigheter och värderingar avsevärt. Det primära hotet utgörs av olika rasistiska och nazistiska grupperingar. Men det vi främst behöver arbeta med är att förse den tysta majoriteten med en röst – vi måste aktivt ta ställning och konkret visa vårt stöd för de människor som står upp för vår sak. De behöver oss, vilket inte minst visas av artikeln i Expo och rapporten av Säpo och Brå.

Läs gärna vår rapport ”Hatets språk – om gränsen mellan hatpropaganda och yttrandefrihet”, som utkom 2005 och som ger ytterligare förkovring i vit makt-rörelsen och brottet hets mot folkgrupp. Rapporten finns även i en mindre version som lämpar sig för diskussioner på skolor och arbetsplatser om just gränsen mellan hatpropaganda och yttrandefrihet. Båda rapporterna finns också att tillgå på Forum för levande historias hemsida.

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s