Kort straff för brott mot mänskligheten

22 10 2009

I dag beslutade regeringen att den bosnienserbiska ledaren Biljana Plavsic ska friges efter att ha avtjänat 7 av de 11 års fängelse hon dömdes till för brott mot mänskligheten (se exv DN, SvD, Expressen och Aftonbladet. Såvitt är känt grundas beslutet på sedvanliga frigivningsregler som stipulerar att en fånge som skött sig under fängelsetiden ska friges när två tredjedelar av strafftiden har avtjänats. Om inga andra grunder ligger bakom beslutet, som t ex sviktande hälsa, anser jag att regeringens agerande är anmärkningsvärt.

Plavsic stod åtalad för de värsta brott mänskligheten känner till – brott mot mänskligheten, folkmord, medhjälp till folkmord, utrotande, mord, avsiktligt dödande, förföljelse, deportering och inhuman behandling – men döms till slut för brott mot mänskligheten efter att ha erkänt detta brott och övriga åtalspunkter lagts ned. Hennes erkännande inkluderade dödandet av 1100 civila. Mot bakgrund av hennes brott är det minst sagt smaklöst att hon inte ens behöver avtjäna den fulla strafftiden.

Beslutet väcker också frågan om det verkligen är rätt att regeringen ska fatta den här typen av beslut. Risken är uppenbar att politiska hänsynstaganden tillåts påverka beslutet och det är inte acceptabelt. Blotta misstanken om att det kan vara så är farlig nog i sig. Det visar sig inte minst i fallet Plavsic, som vår utrikesminister samarbetade/förhandlade med under sin tid som Högste representant i Bosnien och nu sitter i den regering som beslutat om villkorlig frigivning. Det skadar förtroendet för regeringen och för rättssamhället.

Advertisements

Åtgärder

Information

2 responses

22 10 2009
kidag83

well, om man nu har kommit fram till att straffvärdet är 11 år för det hon dömts för (vad hon bara varit anklagad för är högst irrelevant) och hon nu friges efter 2/3 av den tiden enligt praxis för interner som skött sig, så är det ju faktiskt inget att klaga på. om man tycker att hennes brott motiverar ett grövre straff så är det domen man ska klaga på.

23 10 2009
Robert Hårdh

Tack för din kommentar som jag instämmer i. Mitt inlägg tar främst sikte just på den villkorliga frigivningen och inte själva påföljden samt det faktum att beslutet ligger hos regeringen.
%d bloggare gillar detta: