Lissabonfördragets betydelse för de mänskliga rättigheterna

Nu är det i princip klart att Lissabonfördraget träder i kraft. I relation till de mänskliga rättigheterna innebär det bland annat att EU kommer att ansluta sig till Europakonventionen för de mänskliga fri- och rättigheterna. Det innebär också att EU:s rättighetsstadga blir rättsligt bindande för EU:s institutioner och unionens medlemsstater när dessa tillämpar EU:s lagstiftning.

Det är svårt att sia om vad Lissabonfördraget kommer att innebära i längden för rättighetsskyddet inom EU. Det är positivt att EU nu kan ansluta sig till Europakonventionen samtidigt som det finns en oro för att de parallella rättighetssystemen med EU-domstolen (i Luxemburg) och rättighetsstadgan å ena sidan och Europadomstolen (i Strasbourg) och Europakonventionen å andra sidan utvecklas åt olika håll. Inte minst eftersom den sistnämnda är överbelamrad av mål och därigenom ytterst nära en kollaps. Om EU kan förmå Ryssland att ratificera tilläggsprotokoll 14, som skulle förenkla processerna och minska arbetsbördan för domstolen, kan detta möjligen undvikas (här kanske EU:s ordförandeland Sverige kan ha en roll i samband med toppmötet med Ryssland om ett par veckor?). Därtill bygger fördraget på den felaktiga presumtionen att medlemsstaternas rättsordningar håller samma kvalitetsnivå. Rättssäkerheten ser mycket olika ut i Europas länder och korruptionen är på många håll utbredd. Det innebär exempelvis att det rättsliga samarbetet, som ökar i och med fördragets ikraftträdande, manar till försiktighet i samarbetet med vissa länders polis- och åklagarmyndigheter. Samtidigt öppnar fördraget för ökade möjligheter att vidta rättsliga åtgärder mot de institutioner och myndigheter som inte håller måttet – förutsatt att erforderliga ekonomiska och personella resurser avsätts för ändamålet. Sammantaget tror och hoppas jag att Lissabonfördraget innebär ett förstärkt skydd för de mänskliga rättigheterna. Viktigast av allt är dock att väl utvecklade länder inom EU, som Sverige, inte nöjer sig med att anpassa sig till den miniminivå som rättighetsskyddet trots allt innebär utan att de väljer att ytterligare utveckla och förstärka skyddet för oss medborgare.

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s