Den hemliga övervakningen måste upphöra

Häromdagen lämnade vi in vårt remissvar till den utredning som tillsatts för att utvärdera användningen av hemlig rumsavlyssning (buggning) och förebyggande övervakning (SOU 2009:70). I korthet avstyrker vi utredarnas förslag om att förlänga lagen om hemlig rumsavlyssning som infördes vid årsskiftet 2008. Lagen innebär allvarliga inskränkningar i den personliga integriteten men inte vare sig inför antagandet av lagen eller i denna utvärdering, har lagens konsekvenser för enskildas rättigheter utretts tillräckligt. Det har inte gjorts en oberoende utredning av buggningens effektivitet eller formulerat vilka effektivitetskrav man vill ställa på metoden. Under dessa förutsättningar blir det därför enbart de brottsbekämpande myndigheternas behov som styr både antagandet lagen och utvärderingen av densamma.  Rättighetsvärderingar blir då sekundärt och inte, en faktor som måste vägas mot behovet.

Vi anser också att lagen om åtgärder för att förhindra särskilt allvarliga brott omedelbart måste upphävas. Utredningen anser uttryckligen att de brottsbekämpande myndigheternas behov av lagen och dess effektivitet sammanfaller, vilket i sin tur leder till slutsatsen att lagen varit verkningslös. Ändå föreslås den få fortsätta att gälla den stipulerade tiden. Vi menar att en så integritetskänslig lag inte bör tillämpas när till och med en ren behovsprövning visar att den inte har någon praktisk effekt.  

Som så många gånger förr riskerar dessa båda lagar, trots att de nu är tillfälliga, att årligen förnyas för att så småningom permanentas och dessutom pö om pö utökas utan att effektiviteten och integritetsintrånget utretts vetenskapligt och oberoende. Innan en sådan noggrann granskning har gjorts är det vår uppfattning att inga nya hemliga tvångsmedelslagar bör införas och inga nygamla förnyas och att giltigheten av lagen om hemlig rumsavlyssning inte bör förlängas.

Läs mina tidigare inlägg om övervakning och rätten till privatliv här, här och här.

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s