Sverige måste också granskas

10 11 2009

Inför FN:s människorättsråds granskning av Sverige har vi inkommit med en fem sidor lång inlaga (läs den här!) i vilken vi tar upp ett antal saker som vi anser att rådet borde uppmärksammas på. Det handlar framförallt om de övervakningslagar som införts under de senaste åren och den rättssäkerhetsproblematik som i mångt och mycket gäller för samtliga dessa lagar. Men det handlar också om Sveriges tillkortakommanden i förhållande till det absoluta tortyrförbudet och genomförandet av lagstiftning som är till för att motverka straffrihet genom att den på ett bättre sätt möjliggör lagföring av förövare till de värsta brott mänskligheten känner till, som folkmord, etc.

Det finns mycket att säga om till exempel sammansättningen i människorättsrådet (läs olika inlägg i media från igår om FN-förbundets m fl rapport här, här, här, här, här och här) men alldeles oavsett är det viktigt att uppmärksamma brister i vårt eget lands efterlevnad av de mänskliga rättigheterna.

Advertisements

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: