En svensk rättsskandal

Genom att inte bevilja Ahmed Agiza och Mohammed Alzery uppehållstillstånd i Sverige har den svenska regeringen definitivt missat chansen att reparera de ofattbara skador den åsamkade de båda männen och deras familjer i december 2001. Regeringen anser uppenbarligen att en av de största rättskandalerna i Sverige i modern tid var utagerad i samband med att de båda männen, med Civil Rights Defenders hjälp, i fjol fick skadestånd för att Sverige kränkt deras mänskliga rättigheter. Se och hör vårt uttalande i Sveriges radio här.

En upprättelse för de kränkningar som Agiza och Alzery utsatts för kräver mer än ett skadestånd. Sverige har en skyldighet att göra vad man kan för att försöka återställa männen fysiskt och psykiskt. Alzery frisläpptes i oktober 2003 utan att ha åtalats för något brott. Ahmed Agiza har, trots snart åtta års frihetsberövande, aldrig fått tillgång till en korrekt domstolsprövning, hans skuld för eventuellt terroristbrott har aldrig bevisats. De anklagelser som har riktats emot honom i Egypten är inte ens straffbara i Sverige. Avsaknaden av en rättvis rättegång strider också mot det enda uttryckliga krav som ingick i det avtal Sverige ingick med Egypten före utvisningen av de båda männen.

Ingen har hållits ansvarig för de kränkningar som skedde på svenskt territorium. Tortyr och medhjälp till tortyr är ett mycket allvarligt brott och en straffrättslig utredning borde ha gjorts i enlighet med internationella förpliktelser. Det har inte Sverige gjort trots hård kritik på just denna punkt från FN:s människorättskommitté.

Sveriges anseende i fråga om de mänskliga rättigheterna fick sig en rejäl törn den där vinterkvällen i december 2001. Användandet av så kallade diplomatiska garantier, ett bilateralt avtal i syfte att kringgå det absoluta förbudet mot tortyr, som Sverige förhandlade fram med Egypten bildade skola för andra länder. Med dagens beslut har regeringen lyckats cementera den negativa bild av Sverige som spreds bland människorättsförsvarare världen över för snart åtta år sedan. Det som många trodde var en tillfällig förvirring efter terrorattackerna mot USA i september 2001 visade sig vara allvarligare än så – det var en medveten nonchalans av internationell rätt och av människoliv, delad av makthavare från båda de politiska lägren. Skandal var ordet.

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s