Räddare kan ingen vara

30 11 2009

I en folkomröstning i helgen röstade en majoritet av de schweiziska medborgarna för ett förbud mot minareter i landet. Beslutet visar på en främlingsrädsla och islamofobi som är närvarande i hela Europa och som riskerar att växa sig starkare. Chauvinistiska politiker, i det här fallet från det högerpopulistiska Schweiziska folkpartiet (SVP), driver välregisserade hetskampanjer och utnyttjar människors rädsla för att tillskansa sig makt. Vi lär få se mer av liknande hatkampanjer framöver, till exempel i Danmark där Dansk folkeparti vill driva fram en folkomröstning i samma ärende. Det lär inte dröja innan vi hör samma tongångar från Sverigedemokraterna, vars Jimmie Åkesson i ett pressmeddelande apropå valresultatet i Schweiz hävdar att ”religionsfrihet inte är detsamma som en absolut rätt att i strid med folkviljan få göra och bygga vad som helst i en religions namn.”

Friheten att utöva sin religion eller tro får endast inskränkas genom lag och enbart på ett sätt som är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till allmän säkerhet eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter (se exempelvis Europakonventionens artikel 9). Det är förstås viktigt att medlemmar i ett religiöst samfund kan ha gudstjänster och andra möten i för ändamålet anpassade lokaler. Staten och dess myndigheter kan förstås uppställa vissa krav på lokalerna men ett godkännande får inte baseras på en värdering av religionen i fråga.

Uppförandet av minareter handlar inte om att ”få göra och bygga vad som helst”, det handlar om ett religiöst samfunds rätt att få utöva sin tro på samma villkor som alla andra. Jag håller det för troligt att Europadomstolen fäller Schweiz för att kränka rätten till religionsfrihet om/när målet kommer dit. På ett annat plan är detta ytterligare ett exempel på hur viktigt det är med en nationell juridisk överprövningsinstans som till exempel en författningsdomstol. Dessa kan på ett nationellt plan skydda våra grundläggande demokratiska och människorättsliga värderingar från ingrepp av nationalistiska populister som av grumliga ideologiska skäl och mot bättre vetande vill hetsa mot minoritetsgrupper.

Advertisements

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: