Fru Justitia är inte blind

28 05 2010

I doktorsavhandlingen ”Justice needs a blindfold: Effects of defendants’ gender and attractiveness on judicial evaluation” av Angela S. Ahola vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet behandlas frågan om hur kön och utseendemässiga karakteristika hos gärningsmän påverkar människors bedömningar i samband med brott. Vi är väl många som misstänkt att kön och utseende spelar en viss roll när brott utreds och när skuld- och påföljdsfrågan ska bedömas och nu är det fastslaget att så är fallet. Debatten, som i grunden handlar om allas likhet inför lagen – en av grundpelarna i varje demokrati och rättsstat, är mycket viktig och får inte begränsas till en akademisk och teoretisk sådan. Vi kan inte hindra att våra poliser, åklagare och domare påverkas av ovidkommande faktorer men vi kan i vart fall göra vårt yttersta för att begränsa skadan genom att medvetandegöra problematiken.

Advertisements

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: