Trakasserier mot anhöriga

17 06 2010

Våldet i Kirgizistan har åtminstone för en liten stund lyckats rikta omvärldens uppmärksamhet mot en region som i princip är ett stort svart hål i fråga om respekten för de mänskliga rättigheterna. Det talas med rätta en hel del om Nordkorea och landets slutenhet mot omvärlden men en av OSSE:s (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) medlemsstater, Turkmenistan, är minst lika slutet och situationen för turkmeners rättigheter och landets människorättsförsvarare är fruktansvärd. I ett brev uppmanar ett antal människorättsorganisationer EU att agera inom ramen för den människorättsdialog som ska äga rum i morgon mellan EU och Turkmenistan. Läs brevet här (pdf): Turkmenistan appeal 17 June 2010.

Organisationerna, varav flera är nära samarbetspartner till oss, lyfter särskilt fallet med den kände turkmenske människorättsförsvararen Farid Tukhbatullin, som sedan flera år lever i exil i Österrike. Tukhbathullin och hans familj känner stark oro för anhöriga och vänner sedan Turkmenistans säkerhetstjänst har gjort utfrågningar bland människor i Turkmenistan som tidigare varit i kontakt med familjen. Det misstänks att det förnyade intresset har att göra med ett offentligt uppträdande Tukhbatullin gjorde i Washington DC i början av månaden i vilket han i starka ordalag kritiserade den turkmenska diktaturen.

Hot och trakasserier mot anhöriga och vänner till människorättsförsvarare är en vanlig metod som säkerhetstjänster i diktaturer världen över använder sig av för att få dem att sluta med sitt viktiga arbete.

Advertisements

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: