Ingen ska tvingas leva i förnekelse

7 07 2010

Högsta domstolen i Storbritannien har gett två homosexuella män från Iran respektive Kamerun asyl genom att förkasta en tidigare dom som hävdade att de båda männen istället kunde dölja sin sexualitet i sina hemländer och därmed leva ett någorlunda acceptabelt liv. Läs mer här. Domaren Lord Hope gjorde följande konstaterande när han läste upp domen: ”To compel a homosexual person to pretend that his sexuality does not exist or suppress the behaviour by which to manifest itself is to deny his fundamental right to be who he is. Homosexuals are as much entitled to freedom of association with others who are of the same sexual orientation as people who are straight.”

En självklarhet kan tyckas men verkligheten ser tyvärr annorlunda ut. Förföljelse på grund av sexuell läggning eller kön är ingen garanti för att du ska få asyl ens i Sverige, trots att det är en mänsklig rättighet och trots att svensk lag föreskriver det.

Advertisements

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: