Journalister under press

1 09 2010

Från Kosovo rapporteras det att många journalister numera har svårt att få pass och att de därmed hindras ifrån att resa utomlands. Den som ansöker om ett pass måste nämligen inkomma med ett rättsligt intyg på att de inte är föremål för en brottsutredning och i Kosovo är det tyvärr vanligt att journalister som kritiserar makthavare anklagas för diverse brottslighet i syfte att tysta dem. Läs mer om detta t ex i rapporten State of Constriction, som har producerats i samarbete med Civil Rights Defenders.

Situationen för journalister på Västra Balkan har försämrats de senaste åren. Korrumperade makthavare tvekar inte att använda allt ifrån våld till utdragna och kostsamma rättsprocesser för att skrämma kritiska journalister till tystnad. Metoderna skrämmer inte enbart de journalister som är direkt drabbade utan leder också till ett stort mått av självcensur bland övriga journalister, som passar sig för att bli nästa person som råkar ut för obehagligheter. Följden blir att medborgarna inte får tillgång till information som är nödvändig för att de ska kunna fatta viktiga beslut som rör deras vardag och framtid.

Advertisements

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: