Medborgarskap till låns

Från tid till annan höjs röster om att nyblivna svenska medborgare ska berövas sitt medborgarskap om de begår brott. Dessa röster kommer inte enbart ifrån sverigedemokrater eller andra givna kandidater till en sådan inställning utan även ifrån socialdemokrater, som Malmös kommunalråd Illmar Reepalu, och moderater, som Beatrice Ask med flera. Även den svenske domaren Krister Thelin, som numera är ledamot i FN:s människorättskommitté och därmed del av ett av det internationella samfundets mest framträdande organ till skydd för de mänskliga rättigheterna, har framfört denna åsikt. (Thelin gick t o m så långt att han ville göra det möjligt att ompröva medborgarskapet för kriminella svenskar som adopterats som barn.)

Frågan om medborgarskap handlar i grund och botten om rätten att ha rättigheter – att exempelvis få rösta, att få göra sin röst hörd och att få röra sig fritt. Alla människor är födda lika i värde och rättigheter, som det står i FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna, men denna universalitet är dåligt återspeglad i allt ifrån den amerikanska till den franska rättighetsstadgan – för att inte nämna vårt eget rättighetskapitel i regeringsformens (RF) andra kapitel. I dessa konstitutioner är det främst medborgarna i respektive stat som tillskrivs ett rättighetsskydd medan den som inte är medborgare värderas annorlunda. (Tyvärr innebär den svenska grundlagsutredningens förslag inte någon förändring i denna del.) Tanken om att människors rättigheter ska vara beroende av medborgarskap är i sig förkastlig och strider, som sagt, mot tanken och principen om de mänskliga rättigheternas universalitet, d v s att de mänskliga rättigheterna gäller för alla människor och överallt. Att dessutom vilja göra medborgarskapet, och därmed skyddet för sina grundläggande rättigheter, beroende av om du är en tillräckligt god samhällsmedborgare, är att ge sig ut på ett sluttande plan där människors rättigheter riskerar att inte längre vara medfödda och berättigade till envar, utan förmåner som förvärvas och förloras lika lätt som ett snedsteg blir till. Vidare borde det ur integrationssynpunkt vara mycket negativt med ett medborgarskap till låns, där människor som av olika skäl sökt sig till Sverige inte fullt ut skulle jämställas med infödda svenskar utan bli en sorts andra klassens medborgare.

Utöver de principiella, moraliska och etiska aspekter som anförs ovan finns det också ett juridiskt perspektiv väl värt att uppmärksamma. Om lagstiftaren vill göra det möjligt att återta ett beslut om medborgarskap krävs det en grundlagsändring eftersom det i RF 2 kap. 7 § stadgas ett förbud mot återkallelse av medborgarskap. Det kan också göras gällande att ett sådant förslag strider mot reglerna i Europakonventionen, inte minst diskrimineringsförbudet eftersom varje människa ska åtnjuta de fri- och rättigheter som anges i konventionen utan någon åtskillnad såsom på grund av bl a nationellt ursprung eller ställning i övrigt. Tre veckor efter 11 september 2001 trädde dessutom den Europeiska medborgarskapskonventionen i kraft i Sverige. Konventionen begränsar avsevärt möjligheterna att frånta någon dess medborgarskap och i fråga om brottslighet skulle en sådan åtgärd enbart kunna tillåtas i fall av brott mot rikets säkerhet (högförräderi, spioneri, etc). Annan kriminalitet, oavsett hur grov den än må vara, anses inte vara skäl nog.

Att särbehandla främmande grupper i tider av fara och oro är en lätt men mycket farlig väg att slå in på. Under det senaste decenniet har vi sett hur demokratiska stater, inklusive Sverige, har utfört de mest fruktansvärda och rättsvidriga övergrepp på människor under förevändning av kampen mot terrorismen. Länder i vår omgivning, som Danmark, Finland och Holland, har infört lagstiftning som delar in medborgarna i ett A- och B-lag, där de sistnämnda riskerar att fråntas sitt medborgarskap om de inte uppför sig. En sådan lagstiftning skulle smaka för ett parti som Sverigedemokraterna men det är annars en åtgärd som varje människa som lever efter tron på att människor är lika i värde och rättigheter, bör hålla sig för god för. I en kommentar till Thelins förslag för tio år sedan, tyckte Fredrik Reinfeldt (då ordförande i justitieutskottet) att det är ”konstigt att betrakta medborgarskapet som något tillfälligt. Visst ska man bekämpa brottsligheten, men det här är fel väg att gå.” Låt oss hoppas att Reinfeldt fortfarande är av den åsikten och att han håller stången mot de motstående krafterna både i det egna partiet och utanför. Medborgarskap, lika lite som rättigheter, är inte något man ska få till låns.

Annonser

3 reaktioner på ”Medborgarskap till låns

 1. Man faller lätt i den galna tunnan där man gastar utifrån känslor och inte utifrån förnuft. Och det är lättast att hamna där om man inte har goda kunskaper.

  Rent instinktivt reagerar jag alltså så att människor som inte ursprungligen har svenskt medborgarskap skulle kunna få detta återkallat om de är notoriska förbrytare.

  Men du har rätt. Skaffar vi oss den möjligheten så har vi anträtt ett sluttande plan. Rätt vad det är kanske det räcker med ett enda brott. Och vem kan ärligen deklarera att den aldrig skulle kunna av misstag begå ett brott. Till och med en fridens person kan, om omständigheterna är exceptionella, ge någon en käftsmäll.

  ”Om din dotter blev våldtagen och du stötte på förövaren, skulle du då kunna tänka dig att ge personen en rejäl omgång?” Jag undrar om inte de allra flesta svara JA på frågan, men om det inträffade i verkligheten stannade det i de flesta fall med en knuten näve i fickan. Men ett sådant möte kan urarta och efter ordväxling leda till handgemäng, så tanken är inte främmande.

  Man kan tänka sig många andra exempel, om det behövs, för att övertyga den som påstår sig aldrig kunna begå ett brott.

  Har vi väl anträtt detta sluttande plan så kan man ju tänka sig utvisning och berövande av medborgarskapet även för svenskar ”sedan Hedenhös dagar”.

  Jag tror ditt inlägg är synnerligen viktigt. Jag lägger upp det på FB.
  Jag ser att du inte har en knapp för det, men det går ju ändå. Men mitt råd är att du skaffar den knappen. (Adminpanel > Inställningar > Delning)

  Anledningen till att jag hamnade här på din blogg, som jag för övrigt ska lägga till som länk i min sidopanel, är att jag upptäckte dig på Growing Blogs. Där ligger du just nu på plats nr 81. Grattis!

  Det svänger snabbt på listan, så när du kikar kan du lika väl ha klättrat uppåt som nedåt, men jag hoppas du klättrar upp, så klart. Du kan kika här: http://botd.wordpress.com/growing-blogs/?lang=sv

  /Skvitt

  1. Tack för din välformulerade kommentar! När det gäller delning finns det en länk till ett antal delningsmöjligheter, inkl Facebook, som sitter precis under sökfunktionen i den högra spalten på min blogg. Tack också för tipset om snabbast växande bloggar, det var kul att se!

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s