Resultat av vårt arbete

Vårt arbete har bland annat resulterat i att:

  • Egyptierna Ahmed Agiza och Mohammed Alzery fick ett skadestånd på tre miljoner vardera för den brutala avvisningen från Sverige 2001.
  • Ryssland fälldes för hundrade gången i Europdomstolen för grova människorättskränkningar i Norra Kaukasus och att Ryssland tvingades under året betala närmare tjugo miljoner kronor som kompensation till offer och anhöriga.
  • Albanien fick en rättshjälpslag, som innebär att den som inte kan betala ett juridiskt ombud garanteras rättshjälp.
  • Vår samarbetspartner Coming Out registrerades som första HBT-organisation i Ryssland.
  • Tusentals romer på Västra Balkan har registrerats och fått identitetshandlingar, vilket ger dem möjlighet att rösta och tillgång till utbildning och sjukvård.
  • Serbiens parlament har antagit en ny diskrimineringslagstiftning.

Läs om fler resultat av vårt arbete på vår hemsida.
%d bloggare gillar detta: