Psyksjuka löper större risk att dödas av polis

I vårt ärende mot Sverige i Europadomstolen i fallet Daniel Franklert Murne anför vi att de strukturella brister som föreligger i fråga om polisens användning av skjutvapen utgör en kränkning mot Europakonventionens artikel 14 (rätten till skydd mot diskriminering). Vi menar att gällande svenska bestämmelser, polisiära rutiner och utbildning inte tar hänsyn till de speciella förutsättningar …

Fortsätt läsa Psyksjuka löper större risk att dödas av polis

Annonser

Medborgarskap till låns

Från tid till annan höjs röster om att nyblivna svenska medborgare ska berövas sitt medborgarskap om de begår brott. Dessa röster kommer inte enbart ifrån sverigedemokrater eller andra givna kandidater till en sådan inställning utan även ifrån socialdemokrater, som Malmös kommunalråd Illmar Reepalu, och moderater, som Beatrice Ask med flera. Även den svenske domaren Krister …

Fortsätt läsa Medborgarskap till låns

Bosniens grundlag diskriminerar

Strax före jul slog Europadomstolen i ett viktigt avgörande fast att Bosnien och Hercegovinas författning är diskriminerande. Bosniens konstitution, som är en produkt av Dayton-avtalets ingående 1995 som syftade till att få ett slut på stridigheterna mellan serber, kroater och bosnier, skiljer på å ena sidan "de konstitutiva folken" serber, kroater och bosniaker och å …

Fortsätt läsa Bosniens grundlag diskriminerar

Lissabonfördragets betydelse för de mänskliga rättigheterna

Nu är det i princip klart att Lissabonfördraget träder i kraft. I relation till de mänskliga rättigheterna innebär det bland annat att EU kommer att ansluta sig till Europakonventionen för de mänskliga fri- och rättigheterna. Det innebär också att EU:s rättighetsstadga blir rättsligt bindande för EU:s institutioner och unionens medlemsstater när dessa tillämpar EU:s lagstiftning. Det är …

Fortsätt läsa Lissabonfördragets betydelse för de mänskliga rättigheterna