Dödspatrull ska tysta kritiker i Europa

18 10 2010

Foto: Den Norska HelsingforskommittéTrovärdiga källor gör gällande att den turkmeniska säkerhetstjänsten vill mörda den kände människorättsförsvararen Farid Tukhbatullin, som sedan 2003 lever i exil i Österrike. Tukhbatullin har gjort sig känd som en av de starkaste kritikerna mot den slutna diktaturregimen i Turkmenistan. I Österrike har han grundat organisationen Turkmen Initiative for Human Rights, som regelbundet publicerar rapporter och analyser från och om Turkmenistan.

Farid Tukhbatullin, som jag har träffat vid flera tillfällen, har den senaste tiden fått höra av flera av varandra oberoende källor att den turkmeniska säkerhetstjänsten planerar att hämnas på honom för hans kritik av landets regim. Planen ska vara att ”eliminera” honom på ett sätt som inte skulle väcka misstanke om oegentligheter, till exempel genom en bilolycka eller en hjärtattack. Jag har tidigare skrivit om Farid och de hot anhöriga och vänner till honom har mottagit på grund av hans arbete för de mänskliga rättigheterna och ett demokratiskt Turkmenistan. Det är inte särskilt vanligt att diktaturregimer avrättar motståndare utomlands men det förekommer. Sverige och andra europeiska regeringar måste tydligt markera sitt stöd för Farid och andra utsatta människorättsförsvarare. Det, tillsammans med publicitet, ger honom i alla fall ett visst skydd.