Vietnamesisk bloggare försvunnen

3 05 2011

Dieu Cay var en av Vietnams mest inflytelserika bloggare när han greps i april 2008. Hans röst för demokrati i Vietnam och mot den utbredda korruptionen tystnade. I dag vet ingen var han hålls fängslad. På Pressfrihetens dag uppmanar Civil Rights Defenders de vietnamesiska myndigheterna att frige Dieu Cay och låta honom återförenas med sin familj.

Dieu Cay är pseudonym för Nguyen Van Hai, en 57-årige före detta militär vars regimkritik ledde till att han hamnade under polisbevakning redan tidigt 2008, knappt två år efter att han tillsammans med andra bloggare grundat Klubben för oberoende journalister. I september 2008 dömdes han till två och ett halvt års fängelse för skattebrott i ett politiskt motiverat åtal och en rättegång som var avgjord på förhand.

Dieu Cay frigavs inte efter avtjänat fängelsestraff i oktober i fjol. I stället hålls han kvar i fängsligt förvar, på okänd ort. Ingen tycks veta hur han mår i dag och myndigheternas agerande är oroande. Civil Rights Defenders uppmanar diplomatkåren i Hanoi att försöka få tillstånd att besöka honom snarast möjligt.

Såvitt är känt har Dieu Cays familj inte fått träffa honom sedan oktober 2010. De har ideligen fått avslag på sina förfrågningar och har inte ens tillåtits ge honom mat och pengar. Inte heller hans advokat har fått tillgång till sin klient med hänvisning till pågående polisutredning. Dieu Cay står nu åtalad för brott mot artikel 88, som är en del av lagstiftningen om nationell säkerhet och som omfattar statsfientlig propaganda.

Sist familjen tilläts träffa honom fanns han på Xuan Loc-fängelset i Dong Nai-provinsen öster om Ho Chi Minhstaden, där han är hemmahörande.

Människorättsorganisationen Human Rights Watch tilldelade honom Hellman/Hammett-priset 2009 tillsammans med fem andra vietnamesiska aktivister för att hedra deras engagemang för yttrandefriheten och deras mod att stå upp mot förtryck.

Vitrysk journalist mordhotad

10 12 2009

Den vitryska journalisten Irina Khalip har utsatts för mordhot. Det sätt på vilket hoten har framförts tyder på att förövaren har haft Irina under noggrann övervakning. Anledningen till hoten är sannolikt hennes artikel om en komplicerad arvstvist efter en georgisk miljardär, som bland annat involverar vitryska KGB, en engelsk lord, en rysk oligark och en amerikansk advokat som nyligen satt 18 månader i vitryskt fängelse. Irinas artikel publicerades i dagens Novaja Gazeta, som först var tveksamma till om de skulle publicera den men inte såg någon annan utväg efter det att Irina, som är Novaja Gazetas vitryska korrespondent, hotats till livet. Här är en engelsk översättning av artikeln samt bakgrundsinfo.

Det är viktigt att hot och andra attacker mot journalister och andra människorättsförsvarare uppmärksammas. Det handlar ytterst om mer än de som utsätts och det handlar också om mer än enbart rätten till yttrandefrihet – det arbete de utför, ofta med risk för sina egna och sina anhörigas liv, syftar till att upprätthålla de grundläggande demokratiska och rättsstatliga värden som gör att vi fria människor kan fira en dag som den här, människorättsdagen 10 december. Det var den 10 december 1948 som FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna lades fram av generalförsamlingen. Så, ta en stund under dagen och tänk på människor som Irina som inte har samma förutsättningar som du att fira denna dag men som ägnar och riskerar sitt liv åt att förändra sin och sina medmänniskors situation till det bättre.