Ingen ska tvingas leva i förnekelse

7 07 2010

Högsta domstolen i Storbritannien har gett två homosexuella män från Iran respektive Kamerun asyl genom att förkasta en tidigare dom som hävdade att de båda männen istället kunde dölja sin sexualitet i sina hemländer och därmed leva ett någorlunda acceptabelt liv. Läs mer här. Domaren Lord Hope gjorde följande konstaterande när han läste upp domen: ”To compel a homosexual person to pretend that his sexuality does not exist or suppress the behaviour by which to manifest itself is to deny his fundamental right to be who he is. Homosexuals are as much entitled to freedom of association with others who are of the same sexual orientation as people who are straight.”

En självklarhet kan tyckas men verkligheten ser tyvärr annorlunda ut. Förföljelse på grund av sexuell läggning eller kön är ingen garanti för att du ska få asyl ens i Sverige, trots att det är en mänsklig rättighet och trots att svensk lag föreskriver det.

Ny bok om Sverigedemokraterna

26 05 2010

I dag släpps boken ”Ut ur skuggan”, som handlar om Sverigedemokraterna och partiets ambitioner att framstå som ett parti som alla andra trots att den ideologiska grunden fortfarande är den samma som tidigare. Boken är skriven av mina vänner och kollegor på Expo, Daniel Poohl och Mikael Ekman, och den är utgiven av Natur & Kultur. Så här presenterar de boken:

Ut ur skugganMan säger inte ”sparka ut svartskallarna”, man säger, till exempel, ”verka för repatriering av etniska främlingar och kriminella eller icke assimilerbara element” ; man säger inte att man skall ”hänga landsförädarna”, man säger att man skall ”utkräva ansvar av de politiker som agerat i uppenbar strid med sitt lands intressen”; man säger inte ”bögarna tillbaka in i garderoben”, man säger ”bevara kärnfamiljen”. Ur en strategidiskussion inom Sverigedemokraterna år 2004.

Sedan mitten av 1990-talet har Sverigedemokraterna försökt att tvätta bort sin extremiststämpel och förtiga sina ideologiska rötter. I dag hävdar partiet att man gjort upp med sin historia. Det är inte sant, menar författarna, skinnskallarna rensades aldrig ut – de bytte bara klädstil.

Sverigedemokraterna vill framstå som ett brett parti för alla, men det är hatet mot invandringen och invandrarna som är dess viktigaste drivkraft. Under de senaste åren har den antimuslimska retoriken blivit alltmer högljudd. Men varför får muslimer tjäna som Sverigedemokraternas syndabockar? Och hur resonerar egentligen partiets väljare?

Partiets åsikter förklaras här mot bakgrund av tidigare ställningstaganden, och analysen når på så sätt bakom mediernas ofta förenklade bilder. Partiet sätts också in i ett större sammanhang, både nationellt och internationellt.

Ut ur skuggan är den mest heltäckande bok som hittills givits ut om Sverigedemokraterna. Den bygger på en omfattande samling av propagandamaterial, tusentals interna partidokument samt intervjuer med en lång rad aktiva sverigedemokrater och före detta medlemmar.

Vitryska HBT-aktivister dömda

18 05 2010

I dag dömde en domstol i Minsk sju HBT-aktivister till böter för att i helgen ha deltagit i en olaglig demonstration för mänskliga rättigheter. Tillsammans med 30 andra aktivister deltog de i Slavic Gay Pride 2010 innan de fördes bort av polis. Situationen för HBT-personer i Vitryssland är svår. Vi har under många år arbetat för att få lokala människorättsorganisationer att engagera sig för HBT-personers lika värde och i dag arbetar landets främsta människorättsorganisation Viasna, som själva tvingas verka olagligt eftersom de nekas registrering av myndigheterna, för att på olika sätt uppmärksamma den diskriminering vitryska HBT-personer tvingas leva med. Läs vårt uttalande här. Du kan också läsa mer om Vitryssland på Martin Ugglas engagerade blogg. Läs också vad QX skriver om att vara gay i Vitryssland.

Syns du inte finns du inte

3 12 2009

I Montenegro är osynlighet ett sätt att överleva för landets homosexuella. Det officiella antalet våldsincidenter mot HBT-personer i Montenegro är relativt lågt men det beror på att våldsoffren sällan vågar berätta om orsaken bakom attackerna. Statistiken återspeglar inte verkligheten vilket leder till en ond cirkel som gör att arbetet mot homofobi i landet försvåras.

Montenegro avkriminaliserade homosexualitet för över trettio år sedan men fortfarande anser de flesta av landets drygt 600 000 invånare att homosexualitet är en sjukdom. Enligt ett uttalande av Srdjan Vukadinovic, professor i Sociologi, i den här artikelnBalkanInsight.com, går samhällsutvecklingen långsammare i Montenegro än i grannländerna på grund av att montenegrinernas syn på sociala frågor i hög grad präglas av traditionella och patriarkala attityder. HBT-frågor diskuteras inte i särskilt hög utsträckning och om det sker är det oftast i ett negativt sammanhang, som till exempel när Montenegros minister för mänskliga rättigheter och minoriteter (!), Ferhat Dinosha, nyligen sa att ”det inte var goda nyheter” att det finns homosexuella i Montenegro. Hans uttalande gjordes strax efter en konferens om HBT-personers rättigheter som Civil Rights Defenders var med och samarrangerade i slutet av oktober och som var den första konferensen i sitt slag någonsin i Montenegro. Läs mer här. (Ministerns uttalande lär väl ha undanröjt alla eventuella tvivel om behovet av en sådan konferens, om man säger så.)

Det är inte rimligt i något avseende att människor ska tvingas till ett liv i självförnekelse. Alla samhällen har en positiv förpliktelse att förhindra, beivra och lagföra brott – särskilt i fråga om hatbrott. Ändå kan kriminella, våldsverkande homofober gå fria för att deras brottsoffer är rädda för att omgivningen snarare dömer dem än förövarna. Detta gäller inte enbart Montenegro. Vi måste se till att alla våra medmänniskor kan spegla sig i oss själva – om inte det går är vi själva inte tillräckligt synliga för att situationen ska kunna förändras.

Hatbrott i Europa

20 11 2009

Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa, OSSE, presenterade häromdagen en sammanställning av hatbrott i Europa under 2008. Läs en presentation av rapporten här och själva rapporten här. OSSE drar i huvudsak tre slutsatser av det material som ligger till grund för rapporten: För det första utgör hatbrott fortfarande ett stort problem i OSSE:s medlemsländer med mord, mordbränder, misshandel, vandalism och andra brott riktade mot människor på grundval av t ex deras etniska eller nationella identitet, religion, sexuella läggning eller könsidentitet. För det andra är ländernas statistikinhämtning gällande hatbrott undermålig. Hatbrott rapporteras som vanliga brott eller inte alls. Metoderna för hur informationen samlas in varierar vilket försvårar jämförelser mellan länderna. För det tredje anser OSSE att det kan göras mycket mer av regeringarna för att uppmärksamma och bekämpa förekomsten av hatbrott.

Hatbrott är inte enbart ett fruktansvärt övergrepp på den människa eller den folkgrupp som utsätts för det utan också på hela det demokratiska samhället och dess grundläggande värderingar. Det är ur det perspektivet viktigt att samla in korrekt information och föra pålitilig statistik över de hatbrott som sker. Dels för att kunna spåra eventuella trender, dels för att kunna sätta in rätt åtgärder för att förhindra, motverka och beivra denna typ av systemhotande brottslighet. Men det är också viktigt för den som drabbas att övergreppet benämns för vad det är – annars osynliggörs den utsatte och det bakomliggande större motivet vilket riskerar att förvärra kränkningen.

Läs gärna vår rapport ”Hatets språk – om gränsen mellan hatpropaganda och yttrandefrihet” eller den korta men mycket informativa pamfletten ”Hatets språk – frågor och svar om hatpropaganda och yttrandefrihet”.

”Död åt bögarna”

24 09 2009

Så stod det på en affisch i Sarajevo under en Queer-festival för exakt ett år sedan. Media, ledande politiker och religiösa företrädare piskade upp en massiv hatkampanj. Hetsen ledde till våld och flera skadades. Ett år senare har ingen ställts till svars för de verbala och fysiska påhopp som riktades mot fredliga homosexuella, bisexuella och transpersoner som anordnat en kulturfestival för att öka respekten för alla människors lika värde. I dag, på årsdagen av händelserna, har Civil Rights Defenders tillsammans med lokala människorättsförsvarare inlett en upplysningskampanj över hela Bosnien-Hercegovina till försvar för allas lika värde och rätten till yttrandefrihet. Här kan du läsa mer om kampanjen och det uttalande vi i dag gjorde i Bosnien-Hercegovina.

Händelserna i Sarajevo för ett år sedan bildar bakgrund till en av våra bilder i utställningen ”Våra rättigheter” som nu visas på Bok och Bibliotekmässan i Göteborg. Bilden handlar om rätten till skydd mot hat- och krigspropaganda. Om ni inte har möjlighet att se utställningen på riktigt går det bra att titta på det här bildspelet. I morgon bitti (fredag 25/9 kl. 09.15) har vi ett seminarium på Internationella Torgets stora scen som jag modererar och som handlar om människorättsförsvarare och deras utsatthet.

Inställd manifestation

21 09 2009

Det blev tyvärr ingen Pride-manifestation i Belgrad i går efter att inrikesministeriet meddelat att det inte kan garantera säkerheten om manifestationen hålls i centrala Belgrad. Enligt tidigare uppgifter var det tänkt att 5-6000 poliser skulle utkommenderas för att skydda de ca 500 deltagarna från motdemonstranter. Ändå gjordes bedömningen att skyddet inte skulle vara tillräckligt. Det är bara konstatera att det återstår mycket att göra innan alla får samma rättigheter i Serbien. Läs vårt uttalande här och min artikel på aftonbladet.se i fredags här.